Voorwaarden

Op al het materiaal op deze website (zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, geluiden en audiovisuele werken) rusten rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan STËLZ. Zonder expliciete, schriftelijke toestemming door STËLZ is het niet toegestaan dit materiaal te kopiëren of te (her)gebruiken.  

Alle handelsmerken (hetzij woordmerken of beeldmerken) op deze website zijn eigendom van STËLZ. Afgezien van wettelijk toegestaan gebruik, is het kopiëren of (her)gebruiken van deze handelsmerken zonder expliciete, schriftelijke toestemming van STËLZ niet toegestaan.    

Hoewel STËLZ de grootste zorgvuldigheid betracht, kan zij niet garanderen dat al het materiaal op haar website juist en volledig is. STËLZ wijst daarom elke aansprakelijkheid van de hand voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit gebruik van de website, uit het gebruik van materiaal dat erop geplaatst is en/of uit de (on)toegankelijkheid van de website. 

Het embedden van deze website is niet toegestaan.

STËLZ gebruikt cookies om de functionaliteit van haar website te verbeteren. Je kunt cookies altijd weigeren via je browserinstellingen. Het weigeren van cookies kan de prestaties van onze website verminderen. 

 

 

0

WELKOM BIJ STËLZ

Ben je 18 jaar of ouder?

Geen 18, geen alcohol. Drink verantwoord.